Thứ Năm, 15/08/2013 - 16:16

Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng

Theo quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Trường Đại học Hà Tĩnh ngày 11/7/2013, các đối tượng sau đây được hưởng chính sách hỗ trợ người học trong đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng như sau:

Sinh viên (SV) có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An ,Quảng Bình được tuyển sinh theo cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Vũng Áng năm 2013 (1200 chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT giao 2013 tại văn bản số 2573/BGDĐT-GDĐH ngày 18/4/2013). Có cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng 5 năm.

SV có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được hỗ trợ: 50% học phí cả khóa học, 100% tiền nhà ở hằng tháng và lãi suất 0,5%/tháng cho SV vay tín dụng.

Các trường được Bộ GD-ÐT giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng năm 2013 được hỗ trợ kinh phí đào tạo (ngoài học phí) cho tất cả SV có hộ khẩu tại 3 tỉnh trên theo quy định của nhà trường và quy định của Bộ GD-ÐT theo từng năm học, từng mã ngành.