Thứ Hai, 07/10/2013 - 17:09

Lòng Dân

(Dân trí) - Vĩnh biệt vị Đại tướng kính yêu/Lòng Dân chung thủy trước sau/Cứ ngày ngày hàng nghìn người trật tự theo nhau/Chỉ mong đến lượt mình vào thắp hương ở ngôi nhà Đại tướng…
 >>  Dòng người đứng chật kín con đường trước nhà Đại tướng
 >>  “Tên ông sẽ sống mãi trong triệu triệu trái tim”

(ảnh: Hữu Nghị)
(ảnh: Hữu Nghị)

 

Chỉ mấy phút sau khi trái tim Người ngừng đập

Báo, đài chưa có thông tin

Cộng đồng mạng thức trắng đêm, triệu triệu người chia sẻ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Tình cảm - Lòng Dân không biên giới.

 

Ở khắp các phố xá, làng quê những bàn thờ lập vội

Không có ảnh chân dung lấy ảnh từ báo mới

Lồng khung trang trọng đặt thờ

Mọi người đến dâng hương lặng lẽ

 

Lòng Dân - Nặng nghĩa nặng tình.

Các cháu thanh niên, học sinh

Những người lính già suốt đêm không ngủ

Chỉ đến đứng lặng im trước cửa

 

Vĩnh biệt vị Đại tướng kính yêu

Lòng Dân - chung thủy trước sau.

Cứ ngày ngày hàng nghìn người trật tự theo nhau

Chỉ mong đến lượt mình vào thắp hương ở ngôi nhà Đại tướng

 

Tất cả đều chỉnh tề không cần ai hướng dẫn

Chỉ đi theo mệnh lệnh trái tim

Lòng Dân- Sức mạnh vô biên

 

 Đỗ Quý Doãn  (Hà Nội, đêm 6-10-2013)